Make your own free website on Tripod.com

Eduard Wagner:

Zrnka husitského válečnictví, X. část

(vyšlo ve Zpravodaji Klubu vojenské historie, Praha 1990)

Sedlání a uzdění koně:

Nasedlaný kůň. Sedlo rytířské bylo často potaženo drahou koží nebo aksamitem různých barev, dále zdobeno. Vepředu mívalo štít chránící nekryté části těla, vzadu pak lenúšek, který byl oporou jezdce při srážce s nepřítelem. Všimněte si uchycení sedla poprsníkem a zadním zádržním řemením.

1)mm2)m

3)mm4)m

1) Kůň ze zadní pokrývkou, kresleno volně podle francouzského rytíře z roku 1440

2) Kůň s krátkou zadní pokrývkou, kresleno volně podle miniatury boje Karla Smělého se Švýcary

3) Kůň celý pokrytý, s kovovou ochranou krku

4) Předek koně s pokrývkou

 

1)mm2)m

m3)mm4)m

1) Rytíř ze XIV. století, s podvrženým kopím (viz dále)

2) Rytíř s podvrženým kopím (sledujme zajímavá sedla a typický posed na nich)

3) Rytíř s podvrženým kopím (všichni rytíři jsou z Francie XIV. století)

4) Francouzský rytíř z roku 1450

-tr-

 

Get a free 5MB homepage at XOOM

 Co je rychlejší než pošta? Pěší kurýr! Abyste nemuseli moc daleko, je tu e-mail: roman_ickx@hotmail.com