Make your own free website on Tripod.com

Průvodce

Tato stránka vám umožní seznámit se s rozvržením a ovládáním našeho Středověku.

Troublův a Wolframův Středověk je určen pro všechny, kterým není historie cizí a rádi se z ní nejen poučí, ale zajímá je i trochu do hloubky. Cílem tohoto občasníku je přinášet povětšinou v obrazech dobové kostýmy a zbroje, nahlédnout ve stručnosti do některých úseků našich dějin, seznámit se s různými šlechtickými rody, hrady a možná i dalšími zajímavostmi podle případných ohlasů. Rádi přivítáme jakékoliv příspěvky - odměnou za ně budiž hřejivý pocit :-))) Součástí každého vydání bude možná i SOUTĚŽ, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny, ale hlavně být uvedeni v galerii slavných, která může být vlastně prostorem pro odkazy na vaše stránky. Žádné losování, vítězem bude vždy ten, jehož e-mail dorazí první. Takže zatím jen zápisem do galerie můžete na naše stránky umístit odkazy na vaše WWW stránky, váš e-mail!! Galerie je umístěna na stránce spolu se soutěží. Jakékoliv další debaty se průběžně mohou objevovat na Mamediích v auditoriu "Středověk, doba..."

Ke snadné orientaci na našich stránkách poslouží hlavní MENU s odkazy umístěné na spodní liště. Toto menu obsahuje odkazy na základní rubriky Středověku.

ARCHIV článků je seznamem všech, i nejstarších článků členěných podle rubrik a data.

OBRAZY vám nabídnou spoustu zajímavých obrázků kostýmů, zbrojí a dalších zajímavostí, vždy však pouze nejnovější, ostatní jsou v archivu.

KNIHY tato bibliografie obsahuje poměrně rozsáhlý seznam doporučené literatury a je průběžně doplňována. Její poslední rozšíření ukazuje datum pod odkazem na spodním menu.

FÓRUM může sloužit ke vzájemné komunikaci mezi vámi čtenáři a je koncipováno jako klasický guestbook, těšíme se na vaše připomínky, názory, podněty a případně i vaše reportáže, které můžete zasílat na níže uvedený e-mail.

POJMY slouží jako slovníček vybraných termínů se vztahem k historii, hradní architektuře atd.

Středověk bude aktualizován průběžně, nejnovější články budou uvedeny na stránce HOME. V archivu článků pak můžete najít starší články členěné podle rubrik a data.

-tr-

 

Get a free 5MB homepage at XOOM

Zmije - hledá a najde!

 Co je rychlejší než pošta? Pěší kurýr! Abyste nemuseli moc daleko, je tu e-mail: roman_ickx@hotmail.com