Make your own free website on Tripod.com

Obrazové přílohy

 

Obrazové přílohy:

RICHARD LANDER - OLGA HERBENOVÁ: Historický kostým, Martin 1956, Osveta-Martin, Slovensko (22.4.98)

Szymon KOBYLIŃSKI: Szymona Kobylińskiego gawedy o broni i mundurze, Warszawa 1984 (22.4.98)

Visier: Militärgeschichte, Thomas Schmidt (25.5.98)

Eduard WAGNER: Zrnka husitského válečnictví, Sedlání a uzdění koně, Zpravodaj KHV, Praha 1990 (14.8.98)

Rytířský sál v Ermitáži (26.8.98)

Na vánoční téma (10.12.98)

Obrázky úvodních stran (10.12.98)


Aplikace Mr. Lin(x)