Make your own free website on Tripod.com

Szymon Kobyliński:

Szymona Kobylińskiego gawedy o broni i mundurze,

Warszawa 1984, Wydawnictvo ministerstva obrony narodowej.

Dnešní obrazová příloha čerpá z díla polského autora Szymona Kobylińského.

oooooo

oooooo

Popis:

Polský jezdec a pěší bojovník z 2.pol. 10.století. V detailu je patrná tvorba kroužkové zbroje.

Polští bojovníci z 1.čtvrtiny 12.století. V detailu je vidět vrhací nože (jejich tvar až nápadně připomíná vrhací nože afrických kmenů z druhé pol. 19.st.).

Rytíř, střední a západní Evropy 13.století.

Těžkoodění jezdci západního a východního typu ze 14. století.

Rytíř s pážetem, Evropa 15. století, počátky plátových zbrojí. V rozích střelci z kuší. Dobře je patrný způsob nošení pavézy.

Němečtí a polští rytíři z doby bitvy u Gruenwaldu roku 1410 (na hrudi jednoho z německých rytířů je vidět relikviář).

Ukázky středověkých palných zbraní a způsob jejich nabíjení. Střelec z kuše s tzv. anglickým heverem a střelec z hákovnice, 15. století.

Slavnostní zdobená zbroj, vyrobil Eliseus Libaerts v Antwerpách v letech 1562-1564 pro švédského krále Erika XIV. (ve sbírkách Historického muzea v Drážďanech.

Polský lehký jezdec z 16. století.

 

-wol-

Get a free 5MB homepage at XOOM

 Co je rychlejší než pošta? Pěší kurýr! Abyste nemuseli moc daleko, je tu e-mail: roman_ickx@hotmail.com